رژ لب مایع Dolce & Gabbana Evercase – Beautyville

رژ لب مایع Dolce & Gabbana Evercase - Beautyville

سلام چه ،ی آنجاست فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

،چه و گابانا بیوتی به تازگی رژ لب مایع Everkiss خود را برای تابستان 2024 منتشر کرده است.

تاریخ انتشار رسمی: 6 آوریل 2024
کجا ب،یم: Saks Fifth Avenue + Harrods

لب های مایع ،چه و گابانا Everkiss

43.00 دلار

Liquid Lip Dolce & Gabbana Everkiss دارای بافتی نرم، مات، غیر ،بنده و ماندگار تا 16 ساعت* است و فوراً رنگی شدید و با پوشش دهی بالا را بر روی لب ها آزاد می کند و به لطف اپلیکاتور دقیق، وضوح نهایی را به لب ها می بخشد. موجود در نه سایه طبیعی، صورتی، مرج، و قرمز.

سایه ها عبارتند از:

  • 100 امید
  • 105 احترام
  • 110 سخاوت
  • 200 ممنون
  • 205 محبت
  • 300 شادی
  • 400 پراید
  • 405 اخلاص
  • 410 جسارت

،چه گابانا

،ید در: Saks Fifth Avenue + Harrods

مثل او:

دوست دارد دانلود…

مربوط

منبع: https://beautyvelle.com/2024/04/08/dolce-gabbana-everkiss-liquid-lipsticks/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار